سرزمین خدایان و قهرمانان در یک نگاه

با نگاهی جدید و متفاوت با کنار هم گذاشتن عناصر برجسته سرزمین یونان ؛ شما را با گوشه ای ناچیز از این سرزمین پهناور آشنا کند.


یونان سرزمین اسطوره ها و فلاسفه بزرگ و خرد وزی و انسان گرایی است .
" خودت را بشناس "سر لوحه زندگی ٰ،هنر ، ادبیات و بطور کلی تمام تمدن یونان است  .
یونانیان می گفتند
نظام طبیعت و عقل ، زیبا و ساده است و زیبایی اشیاء با شناخت ما از آنها یکی است.
بدین ترتیب زندگی زیبا ودستیابی به روح زیبا در پی آن جمله معروف یونانی " خودت را بشناس " می‌آید. در اینجا "خود" ازاهمیت درجه اول برخورداد میشود وهمچنان که ادمی در جهت خودآگاهی پیش میرود ضرورتا از طبیعت نیز آگاه می‌شود.

انسان در مقام برترین آفریده و بالاترین ارزش طبیعت تلقی میشود و یونانیان بودند که دموکراسی را همراه با چهره طبیعی و واقعی انسان در هنر آفریدند. این ستایش از فرد و از طریق ستایش طبیعت آدمی هنر یونان را به سمت اولین گرایشات ناتورالیستی ( طبیعت گرایی) پیش میبرد.
هنر یونانی با فرهنگ یونانی ، ترکیب فشرده ای ازاضداد گونه ای هماهنگی میان عاطفه عمیق و نظام دقیق منطقی تشکیل میدهد. روشنی و تقارن این هنر سرد نیست بلکه خیره کننده است. شکلهایش میتواند دقیق و مطابق اصول ریاضیات و درهمان حال سرشار از زندگی باشد.
 فلسفه و علم در تمام جنبه های زندگی آنان رسوخ کرده است . تاثیر یونان بر دیگر تمدنها بویِِِژه تمدن رم  و تا حدودی تمدن ایران  کاملا واضح و مبرهن هست .بی شک خرد گرایی و اومانیست و سبک معماری و... محصول تفکرات اندیشمندان یونان است که به تمدنهای دیگر راه یافته است .

گروه فرهنگی سیمرغ در نظر دارد هر چند در حد بضاعت اما با نگاهی جدید و متفاوت با کنار هم گذاشتن عناصر برجسته سرزمین یونان ؛ شما را با گوشه ای ناچیز از این سرزمین پهناور آشنا کند .
در این هفته به صورت روزانه شما را به مرور بخشی از جاذبه های فرهنگی و اساطیری سرزمین یونان  دعوت نموده و در این مسیر همراهی شما را چشم در راهیم .

جهت اطلاع شما کاربران عزیز، در ذیل فهرست مطالب قابل ارائه در طول هفته به همراه تاریخ نمایش آنها اعلام می گردد:
منبع:سیمرغ